Αρχείον νέων (323):

On this day...:

3 years ago...

5 years ago...

7 years ago...
Η πορεία προς τον 4ο δίσκο, 10ο στάδιο: Οι πεdάρες και τα μαύρα
(10.09.2012)Editorial team: Sordid Sentinels (Armageddon Bogdanos, Asmodaios Soueref, Benjamin Drazinos ...Emelat Mantzarou-Kapodistria, Agersikomi Louvrou-Stravoravdi, Elizabeth (Lizy) Paolineli-Koyevinas, Charles Rochamet-Pappas
Chief Editor: Chtoulou Ioakeimidis
Moderator: priest Blessed Doctor
Outsourcing: Eosforios Vantsik, priest Michael (Papa-Michalis)
archdeacon: Epiphanius Mentreya

[...]
: editor's comments

All the latest news about Kore. Ydro.

Μάρτιος 2004

Ένας χρόνος koreydro.gr
(15.03.2004)
Στις 11 Μαρτίου 2004 η επίσημη ιστοσελίδα των Κόρε. Ύδρο. έκλεισε ένα χρόνο πλήρους λειτουργίας στη νέα διεύθυνση και μορφή της. Ο απολογισμός της πρώτης αυτής χρονιάς, που συμπίπτει με τη συμπλήρωση ενός έτους από την κυκλοφορία του ευρέως καλλιτεχνικά αναγνωρισμένου πρώτου δίσκου του συγκροτήματος Αν Όλα Τέλειωναν Εδώ, είναι 8.639 επισκέψεις από 4.522 διαφορετικές διευθύνσεις. Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με το ενδιαφέρον τους.

*Απρίλιος 2003 - α΄ δεκαήμερο Μαρτίου 2004